Mapa web
Youtube
UNED

A UNED e o  Concello de Ourense asinan un convenio para a creación do Centro de Intelixencia Artificial

29 de noviembre de 2019

O reitor da UNED, Ricardo  Mairal  Usón e o alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, asinaron un convenio de colaboración polo que a universidade e o  Concello de Ourense colaborarán na posta en marcha dun Centro de Intelixencia  Artificia ( IA) na cidade, na que participarán tamén outras institucións públicas e privadas. 

MADRID, 29 de novembro de 2019.- A UNED, a través da súa Escola Técnica Superior en Enxeñería Informática, do Centro Asociado de Ourense e do resto do seu claustro de investigadores e estrutura de xestión, ten entre os seus obxectivos prioritarios propiciar a educación superior, a investigación científica e a transferencia do coñecemento relacionados coa Intelixencia Artificial (IA) en colaboración con outras institucións que contribúan a un mellor aproveitamento do seu potencial.

Pola súa banda, o Concello de Ourense estableceu a creación do Centro de Intelixencia Artificial como proxecto de desenvolvemento económico e social da cidade e da provincia baseado na Investigación, o Desenvolvemento e a Innovación (I+D+i) en resposta ás oportunidades que a tecnoloxía de  IA pode achegar ao desenvolvemento internacional da industria, das cidades, dos servizos e das administracións públicas. O  Concello impulsa a participación de diferentes institucións no proxecto, que como a UNED, achegarán as súas mellores capacidades e esforzos para a creación e o éxito do Centro de Intelixencia Artificial da cidade de As Burgas.

Testemuñas da firma do convenio foron os membros do equipo de ambolos dous gobernos, Carlos Vázquez Soto, asesor da alcaldía de Ourense; David  N.  Olivieri, director do proxecto e profesor titor da UNED en Ourense; Rebeca de Juan; o alcalde; o reitor, Ricardo Mairal Usón; a vicerreitora de Investigación e Transferencia do Coñecemento, Rosa María Martín Aranda; Jesús Manuel García Díaz, director do Centro Asociado á UNED en Ourense; o director da  ETSI Informática, Rafael Martínez Tomás; e o director da  OTRI, Sixto  Jansa  Anadón

Aposta compartida e firme

Durante o acto da firma Gonzalo Pérez Jácome agradeceu á UNED a posición desde o primeiro momento do equipo directivo “totalmente positiva e gratamente colaboradora”, o que lle permitía vaticinar un éxito na consecución dos seus logros. Pola súa banda, o reitor  Mairal afirmou que o pacto “supón a mellor resposta para a nosa vocación, que é devolver o coñecemento á sociedade e apoiar a súa xeración de recursos empregabilidade e emprendemento”. Convidou tamén o alcalde de Ourense e os seus colaboradores para sentirse parte da UNED, "sempre aberta para proxectos como este".

A vicerreitora de Investigación, Transferencia do coñecemento e Divulgación Científica, Rosa María Martín Aranda, principal impulsora do proxecto, xunto co director da UNED na cidade de As Burgas, comentaría despois que un dos seus maiores logros no seu primeiro ano no cargo é ver a participación da UNED na creación do Centro de investigación en Intelixencia Artificial en Ourense. “A magnífica colaboración entre o director da UNED nesta cidade, Jesús Manuel García Díaz, e o seu Concello, ademais de ofrecer á cidade numerosas actividades culturais e académicas, apostou firmemente pola potenciación da investigación e a transferencia”.

Engadiu Martín Aranda que o alcalde Pérez Jácome, “cunha claridade e absoluto convencemento, foi o promotor e creador desta idea que vai achegar numerosos beneficios sociais, ambientais e sustentables á cidade que goberna. O instituto de  IA achegará emprego de calidade, atraendo a doutores e expertos en temas de intelixencia artificial que, sen dúbida, beneficiarán a Ourense, ás súas empresas e á súa xestión. É un proxecto no que a UNED se compromete a traballar firmemente para elaborar, desenvolver e culminar proxectos de investigación relacionados coa saúde, o transporte, a educación, entre outros moitos cuxos froitos se reflectirán rápido na mellora da calidade de vida da cidade”.

Pola súa banda, Jesús Manuel García Díaz, sinalou que “con esta iniciativa ábrese unha nova etapa no centro asociado de Ourense. Increméntase o ritmo e a cantidade de investigación, que é un dos obxectivos desta dirección”.

Vocación económica, demográfica e internacional

O novo centro terá, como características:

• Tamaño: con masa crítica suficiente para abordar proxectos de dimensión internacional, lograr relevancia científica a través dos resultados obtidos, e producir un impacto positivo e crecente na actividade económica e social de Ourense.

• Sustentable no tempo grazas a unha estrutura financeira sólida composta por diversas fontes complementarias: apoios públicos institucionais, proxecto de financiamento competitivo, ingresos por servizos técnicos, explotación de resultados de investigación, formación especializada, patrocinios e mecenados, etc. unida a métodos eficientes de goberno e xestión dos recursos.

• Internacional: Con proxección exterior en relacións, proxectos, clientes, investigadores, tecnoloxías, alianzas e sistemas de traballo

• Vinculado ao desenvolvemento económico, social e demográfico da cidade e a provincia de Ourense .

A UNED definirá as seguintes achegas no desenvolvemento do convenio a través da súa participación nos órganos de dirección e xestión que se determinen: Padroado, Comisión de Seguimento, Consello Científico, Equipo de Proxecto, Dirección do Centro:

. Actividades académicas conxuntas: cursos e xornadas presenciais en  IA, elaboración de proxectos para convocatorias nacionais e internacionais por parte de equipos mixtos de investigación; asistencia científica, estancias para realización de Traballos Fin de Máster (TFM); prácticas curriculares, doutoramento Industrial. 

. As achegas ao Plan estratéxico do Centro serán: análise da contorna e determinación de obxectivos, colaborar na determinación da estado da arte en Intelixencia Artificial; elementos de competitividade e de oferta diferenciada, achegar propostas de liñas de investigación, desenvolvemento e innovación, participar na preparación de solicitudes de oferta en convocatorias públicas competitivas nacionais e internacionais; ofrecer recomendacións para a estrutura de laboratorios, recursos físicos e informáticos de apoio á I+D+i; propoñer alianzas tecnolóxicas de servizo e colaboración, deseñar procedementos de xestión da Propiedade Industrial e Intelectual, e colaborar no programa de promoción e comunicación internacional.

. Participar na determinación da carteira de servizos do Centro nos seguintes puntos: capacidades de Investigación, capacidades de desenvolvemento e innovación e colaboración con entidades públicas e privadas e servizos de creación conxunta de proxectos de  IA con empresas, entidades públicas, administracións, etc.

. Achegar experiencia e propostas para o deseño da estrutura xurídica do Centro, do seu Padroado, da estrutura organizativa, orzamentaria, financeira e laboral.

. Determinación de sistemas de colaboración en rede con outras entidades de I+D+i.

O  Concello de Ourense, pola súa banda, integrará aos equipos científicos e de xestión da UNED nos equipos de traballo e coordinación do proxecto, establecerá a planificación do proxecto de creación do Centro, os acordos específicos necesarios e os sistemas de comunicación e coordinación de todos os participantes; formará a estrutura do Centro nos seus tres niveles: Corporativo (Padroado e Consello Científico Asesor), dirección (científica e xerencia) e operativa técnica e de apoio. Por último, establecerá os acordos específicos necesarios para cubrir actividade presencial en Ourense dos investigadores da UNED. Ambas as partes están obrigadas a contribuír coas súas capacidades á creación e éxito sustentable do Centro de Intelixencia Artificial e Ourense segundo o establecido no presente convenio. Ademais, as colaboracións en proxectos de investigación, docencia e transferencia serán obxecto de acordos específicos entre as partes nos que se establecerán: Obxectivos, alcance, actividades, dedicación e recursos; orzamento, duración e calendario, condicións económicas, responsables de ambas as partes e formas de resolución dos acordos. As actividades que figuran no convenio levasen a cabo en Ourense e nas sedes da UNED que se precisen.

 

Texto: Aída Fernández Vázquez

Fotos: Comunicación UNED                

 

Carretera de Vigo Torres do Pino  s/n Baixo 32001 Ourense - . Tel. 988371444 info@ourense.uned.es