Mapa web
Youtube
Campus UNED

A UNED oferta un curso para acabar co medio a falar en público

15 de enero de 2019

Terá lugar do 12 ao 21 de febreiro nas instalacións do Centro Asociado en Ourense

OURENSE, 15 de xaneiro de 2019.- Non é pouca a xente que, á hora de falar en público entra en pánico. A moitos cidadáns asústalles o ter que dirixirse a un numeroso grupo de persoas. No mundo escolar é unha característica que se ve, mesmo na Universidade, onde hai alumnos que non saben falar con soltura e decisión cando teñen que facelo en público. Manexar estas situacións de pánico e aprender técnicas e estratexias para controlar os nervios e a locución son imprescindibles para falar ben en público. A linguaxe é a principal ferramenta da oratoria e é posible conseguir unha comunicación directa e sinxela cun discurso forte. O orador ha de ser consciente de que é antes visto que escoitado, de aí a importancia dos sinais da comunicación non verbal, como ben destaca Pascale Bang- Rouhet. Nunha sociedade como a actual é fundamental saber comunicar, tanto na vida profesional como na persoal. A UNED, na súa aposta por desenvolver o campo da comunicación en diversas facetas, organiza un ano máis o curso de extensión universitaria Como falar en público: Habilidades de Comunicación Verbal, Non Verbal e Márketing Persoal, consciente do ben social que pode facer. Investigacións recentes mostran que o efecto que ten un discurso depende un 10% das palabras; un 40% da voz e nun 50% depende da linguaxe corporal. Por iso é polo que o contido ten que ser claro, o ton de voz adecuado e a nosa linguaxe non verbal así como o corporal, desempeñan un importante papel, como indica Peter Heigl. O emisor da mensaxe leva o maior peso da comunicación pois é el quen debe esforzar para coñecer ao interlocutor, captar a súa atención, espertar o seu interese e conseguir que a mensaxe que emite chegue ao receptor e sexa interpretado de modo correcto. Este curso está dirixido polo profesor doutor Tiberio Feliz Murias, da Facultade de Educación da UNED e coordinado en Ourense polo director do Centro Asociado á UNED nesta cidade, doutor Jesús Manuel García Díaz. A iniciativa forma parte dun novo capítulo agora reforzado na UNED ourensá, o da comunicación, alicerce básico que a dirección do propio Centro activou de maneira especial nos últimos meses. 

O  curso de extensión universitaria desenvolverase do 12 ao 21 de febreiro de 2019, sempre de 17:30 a 20:30 horas, e o seu lugar de celebración será o Centro Asociado á UNED en Ourense. Consta de 25 horas lectivas, presenciais e ten, en trámite, 1 crédito ECTS. A docente será Alba Adá Lameiras, licenciada en Xornalismo e experta en Comunicación 2.0. Todas as sesións serán de 17.30 a 20.30 horas. O programa iníciase o martes, 12 de febreiro, para tratar sobre a Comunicación non verbal. A linguaxe corporal, non transmitir nerviosismo cos xestos, a roupa que se debe usar, a mirada, a postura… O 14 de febreiro, xoves, estudarase como captar a atención, o inicio dun discurso, o valor dos silencios, a importancia das preguntas. Control do tempo e un bo final do discurso. Para o 19 de febreiro chegará a quenda da Comunicación verbal, sesión na que se verá que linguaxe debemos usar, a necesidade de falar pausado e de transmitir seguridade coas palabras que se usan. Tamén se van a dar consellos para ler en voz alta, vocalizar e ter boa dicción.

Dous días despois, o xoves, 21 de febreiro, o curso permitirá identificar cales son as palabras crave que nos definen para potenciar o noso discurso. Evitar muletillas, tan frecuentes no modo de falar de miles de cidadáns. Ao alumno ensinaráselle a explotar as calidades propias e aprender a comunicalas. Este curso ten un límite de prazas fixado en 30. A matrícula especial é de 30 euros só para integrantes do Colexio de Xornalistas de Galicia. Os estudantes da Universidade de Vigo e de ciclos de FP deberán presentar copia da matrícula, e os demandantes de emprego deben achegar xustificante da súa situación de desemprego.

Carretera de Vigo Torres do Pino  s/n Baixo 32001 Ourense 32001 Ourense - Ourense. Tel. 988371444 info@ourense.uned.es