Mapa web
Youtube
Campus UNED

Xunta Reitora

PRESIDENTE DO CONSORCIO

Ilmo. D.José Manuel Baltar Blanco 

VICEPRESIDENTE DO CONSORCIO 

Ilmo. D. Jesús Vázquez Abad 

RECTOR DA UNED  

Magnífico. D. Alejandro Tiana Ferre 

VICERECTOR DE CENTROS ASOCIADOS 

D. Tomás Fernández García

PRIMEIRO VICE PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

D. Rosendo Luís Fernández Fernández 

DIRECTOR 

D. Jesús Manuel García Díaz 

SECRETARIO 

María Concepción Álvarez Gómez 

PROFESORES REPRESENTATIVOS-GUARDIANOS 

D. Ignacio S. Candal Jarrín 

REPRESENTANTE DE ALUMNO 

Sra. Yolanda González Gómez

Carretera de Vigo Torres do Pino  s/n Baixo 32001 Ourense 32001 Ourense - Ourense. Tel. 988371444 info@ourense.uned.es